Evoluția relativă a datorii

PSC a fost consolidat în mod substanțial în , ca de altfel și guvernanța economică a UE, în ansamblu. Veniturile și cheltuielile publice Importanța sectorului administrației publice în economie se poate evalua prin intermediul veniturilor și cheltuielilor publice totale ca procent din PIB. La sfârșitul anului , valorile datoriei publice ca pondere din PIB au crescut pentru nouă state membre ale UE, comparativ cu sfârșitul anului , în timp ce acest procentaj a scăzut pentru 19 state membre ale UE, mai ales pentru Slovenia -3,5 puncte procentuale din PIB , Irlanda -3,3 puncte procentuale și Republica Cehă -3,1 puncte procentuale. Datele privind administrația publică raportate pentru agregatele principale ale administrației publice în cadrul SEC trebuie să fie consolidate pentru anumite tranzacții în conturile naționale, ceea ce înseamnă că tranzacțiile specifice între unitățile instituționale din cadrul sectorului administrației publice — venituri din proprietate, alte transferuri curente și transferuri de capital — se elimină sau se anulează. Între și , cheltuielile publice au scăzut cu 51 de miliarde EUR, iar veniturile publice au crescut cu 48 de miliarde EUR.

Structura veniturilor fiscale a variat considerabil de la un stat membru UE la altul în a se vedea figura După cum era de așteptat, statele membre care au raportat niveluri relativ ridicate ale cheltuielilor au fost, în general, și cele care au colectat mai multe impozite ca procent din PIB pentru administrația publică.

Sursele și disponibilitatea datelor În conformitate cu procedura aplicabilă deficitelor excesive, statele membre ale UE sunt obligate să furnizeze Comisiei Europene statisticile referitoare la deficitul și datoria lor publică până la 1 aprilie și 1 octombrie ale fiecărui an. În plus, Eurostat colectează date mai detaliate referitoare la statisticile privind finanțele publice în cadrul programului de transmitere a datelorceea ce duce la transmiterea de date privind conturile naționale.

Principalele agregate pentru administrația publică sunt transmise către Eurostat de două ori pe an, în timp ce statisticile privind funcțiile administrațiilor publice COFOG ar trebui să fie transmise în termen de un an de la finalul perioadei de referință, iar informațiile detaliate privind încasările din impozite și contribuții sociale ar trebui să fie transmise în termen de nouă luni de la finalul perioadei de referință. De patru ori pe an sunt prezentate situații trimestriale nefinanciare și financiare, precum și datorii publice brute trimestriale.

Datele prezentate în acest articol corespund unora dintre principalii indicatori ai sectorului administrației publice și sunt compilate pe baza conturilor naționale SEC Definirea sectorului administrației publice Sectorul administrației publice cuprinde toate unitățile instituționale care sunt producători non-piață, a căror producție este destinată consumului individual și colectiv și care sunt finanțate din contribuțiile obligatorii vărsate de unitățile aparținând altor sectoare, precum și toate unitățile instituționale a căror activitate principală constă în efectuarea de operații de redistribuire a veniturilor naționale și a avuției naționale SEC §2.

  • Sydney asian dating
  • Datând membrii doon

Sectorul administrației publice este împărțit în patru subsectoare: administrația centralăadministrațiile federale după cazadministrațiile locale și administrațiile de securitate socială după caz.

În conformitate cu protocolul privind procedura aplicabilă deficitelor excesive, datoria publică reprezintă elemente de pasiv brut în numerar și depozite, titluri de creanță și credite existente la sfârșitul anului în sectorul administrației publice, calculată la valoarea nominală și consolidată.

Principalele venituri ale administrației publice constau în impozite, contribuții sociale, vânzări și venituri din proprietate.

Acestea se definesc în SEC prin trimitere la o listă de categorii: producția destinată pieței, producția pentru consumul final propriu, plăți pentru producția nedestinată pieței, impozite pe producție și importuri, alte subvenții pentru producție, venituri din proprietate, impozite curente pe venit, pe avere etc.

Principalele elemente de cheltuieli constau în remunerarea funcționarilor administrației publiceprestații sociale prestațiile sociale și transferurile sociale în natură pentru producția de piață cumpărată de administrația publică și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populațieidobândă pentru datoria publică, subvenții și formarea brută de capital fix. Cheltuielile totale ale administrației publice se definesc în SEC prin trimitere la o listă de categorii: consumul intermediar, formarea brută de capital, remunerarea funcționarilor, alte impozite pe producție, subvenții, venituri din proprietate, impozite curente pe venit, pe avere etc.

  • 22 datând un tip de 19 ani
  • Le nhung dating vietnam avi

Datele privind administrația publică raportate pentru agregatele principale ale administrației publice în cadrul SEC trebuie să fie consolidate pentru anumite tranzacții în conturile naționale, ceea ce înseamnă că tranzacțiile specifice între unitățile instituționale din cadrul sectorului administrației publice — venituri din proprietate, alte transferuri curente și transferuri de capital — se elimină sau se anulează.

Pentru aceste tranzacții, datele referitoare la subsectoare ar trebui consolidate în cadrul fiecărui subsector, dar nu și între subsectoare.

care este puc de la glee datând din viața reală

Astfel, datele la nivel de sector ar trebui să fie egale cu suma datelor referitoare la subsectoare, cu excepția elementelor care vizează veniturile din proprietate, alte transferuri curente și transferurile de capital, care sunt consolidate.

Pentru acestea din urmă și, în consecință, pentru veniturile și cheltuielile totale, suma subsectoarelor ar trebui să depășească valoarea sectorului. Impozitele și contribuțiile sociale corespund veniturilor care sunt percepute în numerar sau în natură de către administrațiile centrale, federale și locale și de către administrațiile de securitate socială. Aceste sume percepute cunoscute în general ca impozite sunt organizate în trei domenii principale, reglementate de următoarele rubrici: impozitele pe venit și pe avere etc.

Context Criza economică și financiară globală a creat probleme serioase pentru multe guverne europene. Principalele preocupări au fost legate de capacitatea administrațiilor naționale de a-și rambursa datoriile, de a adopta măsurile necesare pentru a se asigura că țin sub control cheltuielile publice, încercând, în același timp, să promoveze creșterea economică.

Mijloacele disciplinare incluse în Pactul de stabilitate și de creștere PSC sunt destinate să asigure o sincronizare generală a evoluțiilor economice în UE și mai ales în țările din zona euro. În plus, PSC este menit să împiedice statele membre ale UE să adopte măsuri de politică de care economiile lor ar beneficia în mod necuvenit în detrimentul celorlalte.

26 de ani datând femeie de 30 de ani

PSC a fost consolidat în mod substanțial înca de altfel și guvernanța economică a UE, în ansamblu. În plus, ultima revizuire a orientărilor integrate privind economia și ocuparea forței de muncă revizuite în cadrul Strategiei Europa pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii include o orientare pentru asigurarea calității și sustenabilității finanțelor publice. Îndeficitul public necesarul net de finanțare al sectorului consolidat al administrației publice, ca pondere din PIB atât pentru UEcât și pentru zona euro ZEa înregistrat o creștere în comparație cu O scădere a fost observată în ceea ce privește ponderea datoriei publice generale în PIB pentru ambele zone.

Account Options

Pentruatât la nivelul UE, cât și la nivelul zonei euro, au fost observate cele mai scăzute deficite din seriile de timp disponibile. Îmbunătățirea pentru Cipru în comparativ cu se datorează, în principal, impactului restructurării Cyprus Cooperative Bank Ltd CCB — vânzarea activelor nedepreciate ale CCB și integrarea ulterioară a structurii căreia i se transferă activele depreciate rămase — asupra conturilor generale ale administrației publice.

site-ul de date al companiei

Cipru și Portugalia au trecut de la deficit în la excedent înîn timp ce niciun alt stat membru nu a trecut de la echilibru bugetar la excedent. Niciun stat membru nu a trecut de la excedent public la deficit. Belgia, Spania, Franța, Polonia, România, Slovacia și Finlanda au înregistrat un deficit evoluția relativă a datorii mare în decât în Niciun stat membru nu a înregistrat același deficit în ca înîn timp ce Estonia, Italia, Letonia și Ungaria au înregistrat un deficit mai scăzut în decât în Creșteri ale ponderii datoriei în PIB de la sfârșitul anului până la sfârșitul anului au fost observate în Lituania 2,4 puncte procentualeLuxemburg 1,1 puncte procentualeRomânia 0,5 puncte procentuale și Estonia 0,1 puncte procentuale.

Venituri și cheltuieli publice Importanța sectorului administrației publice în economie se poate evalua prin intermediul veniturilor și cheltuielilor publice totale ca procent din PIB. În ambele zone, cheltuielile totale ca pondere din PIB au scăzut apoi, între șiau crescut în și, ulterior, au scăzut în cursul anuluicrescând din nou ușor în În termeni absoluți, în perioadaatât în UE, cât și în ZE, cheltuielile publice totale au crescut într-un ritm lent față de veniturile publice totale, determinând astfel o scădere a deficitului.