Nu există site-ul de ședere

Obţinerea unei vize de intrare nu garantează cetăţenilor străini accesul pe teritoriul României. Șederea dvs. Dacă aveți condamnări penale Dacă aveți vârsta de 18 ani sau peste, Ministerul de Interne va verifica dacă nu ați comis infracțiuni grave sau repetate și dacă nu reprezentați o amenințare la adresa securității. Toţi cetăţenii care doresc să călătorească în România trebuie să se asigure că respectă prevederile enunţate mai sus. Puteți utiliza propria dvs.

Dacă ați făcut o cerere în sistemul de înregistrare a cetățenilor UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit EU Settlement Scheme Atunci când faceți o cerere pentru copilul dvs, puteți asocia cererea sa cu a dvs.

Viza română

Aceasta înseamnă că dacă cererea dvs. Va trebui să faceți acest lucru pentru fiecare copil pentru care faceți cerere.

dating boss pedale

Puteți utiliza propria dvs. Puteți face o cerere pentru copilul dvs. De ce dovezi aveți nevoie Veți avea nevoie de dovada relației cu copilul dvs.

maeștrii cercului interior datând

Va trebui de asemenea să dovediți identitatea copilului dvs. Va trebui de asemenea să faceți dovada reședinței copilului dvs. Dacă nu ați făcut o cerere în sistemul de înregistrare a cetățenilor UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit EU Settlement Scheme Dacă sunteți eligibil pentru acest sistem, faceți mai întâi propria dvs.

Personalizare KPMG

Dacă nu sunteți eligibil pentru acest sistem, dar copilul dvs. De exemplu, dacă acesta locuiește în Regatul Unit, dar dvs.

Totodată, dacă sunteți cetățean al unuia dintre statele terțe listate în Ordinul nr. În scop de afaceri pot face invitaţii, de regulă, pentru 3 persoane simultan, societăţile comerciale cu sediul în România. În numele societăţilor comerciale pot invita numai persoanele care sunt desemnate, conform legii, să reprezinte societatea comercială ori sunt deţinătoare ale majorităţii capitalului social. În acest caz este necesară prezentarea următoarelor documente: actele de înfiinţare ale persoanei juridice care face invitaţia; certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi, după caz, împuternicirea din partea societăţii comerciale pentru persoana desemnată să invite în numele acesteia; cartea de identitate sau permisul de şedere, după caz, al persoanei împuternicite; copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat aparţinând străinului invitat; două fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale străinului invitat; dovada asigurării condiţiilor de cazare a străinului invitat pe perioada şederii în România.

Va trebui să faceți dovada: reședinței copilului dvs. Acesta poate rămâne în Regatul Unit încă 5 ani de la data la care obține statutul de stabilire provizorie pre-settled status.

tbogt online dating

Puteți face o cerere pentru a modifica acest statut în statutul de stabilit settled status după ce acesta are 5 ani de ședere neîntreruptă continuous residence. Trebuie să faceți acest lucru înainte ca statutul de stabilire provizorie pre-settled status să expire - adică după 5 ani de când a obținut statutul de stabilire provizorie pre-settled status. Soluţionarea cererilor de aprobare a invitaţiilor se face în termen de până la 45 de zile de la data depunerii.

Cookies on GOV.UK

În cazuri temeinic justificate, când este necesară o examinare mai aprofundată a cererii, termenul poate fi prelungit cu 15 zile. Membrului de familie al cetăţeanului român cu domiciliul în străinatate i se prelungește dreptul de şedere temporară pe o perioadă care nu depăşeşte perioada de valabilitate a cărţii provizorii de identitate a cetăţeanului român.

Permisul de şedere în mod independent va avea o valabilitate de 6 luni, timp în care solicitantul va putea să se orienteze către un alt scop al şederii în România.

În unele situaţii, rezultatul unor astfel de verificări poate consta în nepermiterea intrării în România. Este recomandabil să aveţi asupra dumneavoastră copii ale documentelor prezentate la solicitarea vizei scrisoare de invitaţie, confirmarea excursiei sau alte documente care să ateste scopul şederii.

Permisul de munca

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. Dupa caz, termenul poate fi prelungit cu maximum 15 zile, pentru verificari suplimentare. In urma obtinerii autorizatiei de munca, cetateanul strain trebuie sa solicite viza de lunga sedere pentru munca misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei.

Eliberate în termen de de zile de la data solicitării și valabile în generalpână la 12 luni, cu posibilitatea extinderii perioadei de valabilitate.

dating lupus

Excepție:permisele de ședere pentru studii sau pentru membrii de familie ai unorcetățeni români sau străini posesori de permise de ședere cu o valabilitatemai mare de 1 an carte albastră a UE, permis de ședere permanentă.

Obligatorii, dacă șederea în România depășește 90 de zile într-o perioadă de de zile. Permisul unic Document de ședere care atestă dreptul cetățeanului străin de a locui și de a lucra în România în baza unui aviz de muncă pentru lucrător permanent.