Pe baza numelui

Rezultatele au fost pe cât de interesante, pe atât de deranjante, dintr-un anumit punct de vedere. Toate studiile menţionate mai sus arată că numele poate exercita o anumită influenţă, în funcţie de anumite situaţii specifice. Şi aici, se părea că motivul ascuns al acestor diferenţe consta în faptul că tendinţa de a-şi boteza copiii cu nume mai puţin obişnuite ar fi fost mai pronunţată în rândul părinţilor cu mai puţină educaţie, ceea ce ar explica de ce, statistic, asemenea copii au şanse mai mari de a fi delincvenţi. Contează ce nume purtăm?

Legislaţie aplicabilă Ordonanţa Guvernului nr.

Turda, cazierul judiciar se obţine de la sediul Politiei camera Obţinerea cazierului fiscal — pe bază de cerere, făcută personal, cu plata unei taxe de 20 lei taxă cazier fiscal Notă — În mun. Când petentul este o persoană majoră, peste 18 ani un exemplar al Monitorului Oficial al României, partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui să nu fie mai vechi de un an certificatul de cazier judiciar al solicitantului — emis pentru schimbare nume; certificatul de cazier fiscal privind solicitantul — emis pentru schimbare nume; copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui; consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei; orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale. Când schimbarea numelui priveşte un copil cu vârsta între 0 şi 14 ani cererea se face de către unul din părinţi, cu consimţământul celuilalt un exemplar al Monitorului Oficial al Pe baza numelui, partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui să nu fie mai vechi de un an certificatul de cazier judiciar al tatălui — emis pentru schimbare nume al mamei — emis pentru schimbare nume; certificatul de cazier fiscal al tatălui — emis pentru schimbare nume al mamei — emis pentru schimbare nume; copie legalizată de pe certificatul de naştere al copilului; consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt părinte; orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale. Republicii, nr. Legislaţie aplicabilă Ordonanţa Guvernului nr.

Important de ştiut Ce înseamnă schimbarea numelui schimbarea numelui de familie sau a prenumelui este acea operaţiune de înlocuire a lor sau numai a unuia dintre ele, la cerere celui interesat, cu un alt nume sau prenume printr-o decizie administrativă. Referitor la minor schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere odată cu schimbarea numelui de familie al părinţilor sau separat, pentru motive temeinice.

Referitor la persoanele căsătorite în cazul în care soţii s-au învoit sa poarte în timpul căsătoriei un nume de familie comun, pentru schimbarea acestuia este necesar consimţământul celuilalt soţ. Schimbarea numelui de familie dobândit prin căsătorie, ca urmare a unei dispoziţii administrative, nu are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere.

Modificarea numelui autorului pentru documente, prezentări sau registre de lucru

Opoziţia la intenţia de schimbare a numelui orice persoana interesată poate face opoziţie la cererea de schimbare a numelui, în termen de 30 de zile de la publicarea extrasului din cererea de schimbare a numelui în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Autorii se referă la situaţia din Statele Unite ale Americii, dar observaţiile lor sunt valabile pentru o mare parte a societăţii de tip occidental. În ultimele decenii, aceste culturi asistă la o diversificare explozivă a numelor date copiilor. Gusturile oamenilor în materie de nume, sau moda numelor, dacă vreţi, se schimbă, în aceste transformări putând fi adesea recunoscute influenţe din lumea artelor spectacolului.

Astfel, numele Wendy a câştigat în popularitate după lansarea filmului şi a musicalului Peter Pan la începutul aniloriar Brittany a luat avânt în aniiodată cu carierea fulminantă a cântăreţei pop Britney Spears.

pe baza numelui

În Franţa, o anglomanie a numelor, de dată relativ recentă, a adus la modă, în ultimele decenii, voga numelor britanice, numeroşi mici francezi fiind botezaţi Malcolm, Kevin etc. Cum e mai bine: să ai un nume obişnuit sau unul deosebit? Un articol publicat pe site-ul nostru în urmă cu câţiva ani comenta rezultatele unui studiu care, la vremea lui, a făcut vâlvă.

Schimbarea numelui pe cale administrativă

În anulun grup de cercetători de la Universitatea Oldenburg din Germania a trimis unui număr de 2. Rezultatele au fost pe cât de interesante, pe atât de deranjante, dintr-un anumit punct de vedere.

pe baza numelui

Ele arătau că mulţi profesori germani au prejudecăţi majore faţă de numele cu rezonanţă străină de exemplu: Angelina, Chantal, Mandy, Maurice, Justin, Kevinconsiderând aprioric că elevii cu pricina ar fi copii-problemă. Iar asemenea prejudecăţi pot duce la discriminare, cu efecte ce pot fi deosebit de grave.

pe baza numelui

Dacă un profesor tratează, de la bun început, un copil ca pe un caz-problemă, se poate ajunge la o situaţie în care dascălul, în loc să-l stimuleze pe copil, să-i acorde, cu bunăvoinţă, sprijin pentru a-l ajuta să progreseze, îl va socoti deja, în mintea lui, drept un ratat, iar această viziune negativă proiectată de profesor asupra elevului îl poate face pe acesta din urmă să eşueze cu adevărat. Totuşi, cum se explică această prejudecată faţă de numele străine?

Verifiсă numărul de persoane cu acelaşi nume/prenume

În cazul studiului german, se pare că profesorii care discriminează elevii din cauza prenumelui lor erau influenţaţi de statistici care sugerau că aceia care dau copiilor nume inspirate de celebrităţi sunt persoane cu grad de instrucţie scăzut şi situaţie economică precară, prejudecata fiind valabilă şi pentru numele străine. În acest context, discriminarea pe baza numelui devine o chestiune legată de discriminarea pe baza clasei sociale — un aspect care contravine principiilor democratice pe baza cărora ar trebui să profeseze dascălii.

pe baza numelui

Câteva studii realizate în SUA arătau şi ele că există unele corelaţii între nume şi clasa socială, ceea ce face ca numele să suscite şi prejudecăţi legate de clasă şi, astfel, să exercite o influenţă asupra destinului unui om. Astfel, într-un studiu publicat în în Social Science Quarterly, economiştii David Kalist şi Daniel Lee de la Shippensburg University din Pennsylvania, susţineau că, în SUA, adolescenţii de sex masculin cu nume mai puţin răspândite sunt mai predispuşi sa aibă probleme cu legea, comparativ cu adolescenţii cu prenume mai obişnuite.

  1. Istoria dating astăzi arată
  2. Schimbări de nume • Cluj-Napoca
  3. Când tatsumi și a mea începe să se întâlnească

De exemplu, băieţii numiţi Ernest, Preston si Tyrell aveau un risc semnificativ mai mare de a fi condamnaţi decât cei numiţi, banal, Michael sau David.

Şi aici, se părea că motivul ascuns al acestor diferenţe consta în faptul că tendinţa de a-şi boteza copiii cu nume mai puţin obişnuite ar fi fost mai pronunţată în rândul părinţilor cu mai puţină educaţie, ceea ce ar explica de ce, statistic, asemenea copii au şanse mai mari de a fi delincvenţi.

Nume şi destin: cum ne influenţează numele existenţa?

Se cunoaşte deja faptul că delincvenţa este statistic asociată cu nivelul mai scăzut de educaţie al indivizilor şi al familiilor din care provin aceştia. După cum se vede, asocierile sunt foarte complexe; numele este corelat cu o multitudine de elemente care, într-adevăr, pot să influenţeze hotărâtor soarta unui om.

Ce noroc avem la bani, în funcție de data nașterii?

Numele care provoacă respingere E o tristă realitate faptul că unele nume suscită imediat, involuntar, din partea unor oameni, prejudecăţi care, la rândul lor, provoacă o reacţie de respingere.

Anul trecut, un bărbat originar din Liberia, dar care trăia în Marea Britanie de 10 ani şi era absolvent al unei universităţi britanice, a dat în judecată compania Virgin Atlanticacuzând-o de discriminare rasială.

Schimbarea numelui pe cale administrativa

Dacă cererea de schimbare a numelui a fost respinsă ca urmare a admiterii unei opoziții, se poate face o noua cerere, în cazul în care se solicita același nume, numai după încetarea cauzelor care au determinat admiterea opoziției. Când sotii nu se înțeleg în ceea ce privește extinderea efectelor aprobării asupra copiilor minori, decide autoritatea tutelara.

Acțiunea în justiție poate fi introdusă în termen de 6 luni de la data la care a luat cunoștința de schimbarea numelui și numai dacă persoana care o depune face dovada ca, din motive obiective, neimputabile ei, nu a putut formula opoziția prevăzută la art.