Se datorează la fel ca și curte

Cereri de recuzare în materie civilă — 4 lei De asemenea, în perioada raportată, instituția supremă de audit a marcat începutul unei noi etape în procesul de colaborare cu societatea civilă, reprezentanții unui șir de ONG-uri, precum Expert-Grup, IDIS Viitorul sunt atrași în diferite activități ale Curții de Conturi, scopul de bază fiind asigurarea transparenței și promovarea unei colaborări eficiente în beneficiul întregii societăți.

Juhász, președintele Camerei a zecea, îndeplinind funcția de președinte de cameră, și domnii A. Rosas și C. Vajda raportorjudecători, avocat general: doamna J. Dascălu, avocat; — pentru guvernul român, de R.

Radu, precum și de E. Gane și de A. Crișan, în calitate de agenți; — pentru Comisia Europeană, de L. Keppenne și de L. Cu toate acestea, statele membre pot stabili diferite perioade fiscale [a se citi «perioade fiscale diferite»], cu condiția ca perioadele respective să nu depășească un an.

datând pe cineva după o relație serioasă

Ulterior, Agenția a emis două note prin care a efectuat rambursarea excedentului de TVA sub forma unei compensări, ceea ce a condus astfel la lichidarea acestor două obligații fiscale. Recursurile formulate de Agenție împotriva acestor hotărâri au fost respinse de Înalta Curte de Casație și Justiție prin hotărârile din 9 iunie și 13 mai În consecință, Agenția a fost obligată să restituie societății Steaua Română suma de RON solicitată cu titlu principal.

viteză datând online

Steaua Română a cifrat cuantumul acestor dobânzi la RON. Or, deconturile de TVA, precum și celelalte cereri prezentate de Steaua Română ar fi fost examinate cu respectarea termenelor prevăzute. În consecință, nu ar fi datorate dobânzi de întârziere în ceea ce privește perioada în care notele de compensare erau în vigoare.

dating tags nike

Acesta se exercită imediat pentru totalitatea taxelor aplicate operațiunilor efectuate în amonte Hotărârea Enel Maritsa Iztok 3, citată anterior, punctele și jurisprudența citată. Or, din decizia de trimitere reiese că, în cauza principală, legislația națională aplicabilă prevede în principiu calcularea de dobânzi de întârziere începând de la expirarea unui termen de 45 de zile stabilit pentru soluționarea deconturilor de TVA.

Cu privire la cheltuielile de judecată 27 Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată.

Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

poezii despre dating online