Ziua din urmă saint dating site

El lucrează pentru răspândirea Evangheliei, mânat fiind de dragostea sa față de cel păcătos. Sunt datele colectate transmise către terți?

O făgăduinţă uitată Prin voia lui Dumnezeu, în anulpopulaţia de origine greacă din Asia Mică a fost nevoită să se retragă în teritoriile greceşti. Mulți creştini, speriaţi de persecuţiile turcilor, s-au refugiat în insula Lesvos.

Casa avea deasupra uşilor şi ferestrelor bucăţi de marmură, frumos sculptate, care aparţinuseră unei biserici. Noii locatari ai imobilului vedeau în preajma sărbătorilor un preot înalt, cu o privire blândă, cădind și binecuvântând. Dar preotul cel cu privirea plină de bunătate nu apărea numai în această casă, ci, deseori, se înfățișa pe colina Karyes unde se mai păstrau încă zidurile de la o biserică pustnicească închinată Maicii Domnului.

Locuitorii din Karyes au văzut de multe ori această bisericuță inundată de o lumină cerească și au auzit cântări de o frumusețe nepământeană. Cu toate că se afla pe moșia unui turc, în această bisericuță se săvârșea Sfânta Liturghie o singură dată pe an: în ziua de marți din Săptămâna Luminată. Nimeni nu știa de ce raver dating app săvârșea Sfânta Liturghie în acea zi, dar se păstra această tradiție sfântă.

Înîn urma tratatului de la Lausanne, s-a făcut schimb de populație între Grecia și Turcia. Colina Karyes care aparținuse unor turci urma să fie dată în proprietatea refugiaților greci.

Pentru acest pământ, o grecoaică foarte credincioasă s-a rugat Maicii Domnului și a făgăduit că, dacă va primi acest pământ bine¬cuvântat, va rezidi biserica Maicii Domnului. Rugăciunea ei a fost ascultată și întreaga colină Karyes a intrat în posesia familiei Marangos.

ziua din urmă saint dating site

Anii s-au scurs, Constantin Marangos a trecut la cele veșnice, dar făgăduința de a rezidi biserica a fost dată uitării. ÎnConstantin Marangos s-a arătat în vis urmașilor lui și i-a rugat cu insistență să construiască biserica. În iulie s-a început ziua din urmă saint dating site bisericii, pe temelia celei vechi. Osemintele unui necunoscut Curățindu-se pământul din interiorul bisericii, s-a găsit o piatră verticală, care era parcă pusă ca semn.

Aici s-a descoperit un mormânt cu un schelet întreg, cu mâinile încrucișate pe piept. Craniul era la o distanță de 30 cm de trup, iar mandibula lipsea. În locul ei era o cărămidă cu trei cruci încrustate pe ea. La deschiderea mormântului, o mireasmă foarte plăcută s-a răs¬pândit în jur. Un muncitor a adunat osemintele într-un sac și le-a pus la rădăcina unui măslin. Aici au stat mai multe zile. Într-o zi, după terminarea lucrului, muncitorul care a descoperit acele oseminte a încercat să ridice sacul, însă era de neclintit.

Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă

După mai multe încercări, muncitorul s-a închinat și numai după aceea a putut ridica sacul. Prima minune La 8 septembrie a avut loc sfințirea bisericii închinate Maicii Domnului, protectoarea colinei Karyes și a noastră a tuturor.

În biserică, într-o raclă, se aflau osemintele acelui creștin necunoscut. O femeie în vârstă din Thermi era bolnavă de multă vreme; doctorii nu-i dădeau speranțe de vindecare.

În biserica nou zidită, fetele femeii s-au rugat pentru mama lor. Bolnava a visat un călugăr înalt, cu o privire blândă, care i-a spus să se ducă să se închine la osemintele din biserica cea nouă și se va vindeca. Atunci a avut loc prima tămăduire dintr-un lanț de vindecări și minuni care continuă și astăzi.

Ofițerul Gheorghe Lascaridis Sfântul Rafael le-a descoperit unor persoane, în vedenii sau în vise, date legate de viața sa. Numele de mirean al sfântului a fost Gheorghe Lascaridis. S-a născut în satul Milos din provincia Ithaca. Încă de tânăr a plecat de acasă și a studiat medicina și filosofia.

După terminarea studiilor s-a înrolat ca ofițer în armata bizantină. Tânărul ofițer Gheorghe era energic și hotărât și comanda aproximativ ziua din urmă saint dating site mie de oameni când a fost trimis într-o misiune de luptă. Armata condusă de el n-a apucat să participe la luptă, pentru că până să ajungă ei, creștinii fuseseră înfrânți. La tunderea în monahism a primit numele Rafael. Într-una din călătoriile sale misionare, părintele Rafael a ajuns în Franța unde l-a întâlnit pe tânărul grec Nicolae care studia într-o universitate.

Nicolae, fascinat de predica viitorului sfânt, a părăsit viața lumească și l-a urmat. Nu după mult timp, Nicolae a fost hirotonit diacon. În anulConstantinopolu l a căzut în mâna turcilor. Un an mai târziu, turcii au invadat Tracia.

Posta Romana

La 14 martieretrăgându-se din fața invaziei păgâne, părintele Rafael și diaconul Nicolae au plecat cu o corabie din Alexandropolis în insula grecească Lesvos, în satul Thermi. Pe lângă mănăstire era un orfelinat și un preventoriu unde săracii bolnavi se înzdrăveneau sub îngrijirea starețului Rafael. Multe vindecări ale trupurilor și ale sufletelor o fi săvârșit starețul Rafael Și astăzi Sf.

Rafael împarte nenumărate vindecări trupurilor și sufletelor bolnave sub povara de păcate. Nu el este Vindecătorul, ci el împarte mila lui Dumnezeu celor care au credință.

Geolocation

Pocăința adâncă și mărturisirea curată marchează întotdeauna începutul vindecării noastre dăruită de Dumnezeu prin sfinții Săi. Făcliile Paștilor anului în Thermi Insula Lesvos a fost cucerită de turci încă dindar aceștia nu au urcat până în Thermi. Încreștinii s-au răsculat împotriva turcilor.

Răscoala a fost înăbușită în sânge, iar turcii au bănuit că mănăstirea din Thermi a avut un rol în răscoală, așa că au atacat-o și au distrus-o.

Starețul Rafael a fost bătut cu sălbăticie; mai întâi a fost lovit cu patul puștilor peste mâini, până au paralizat. Apoi a fost tras de barbă și de păr, doborât la pământ și chinuit.

Navigation

Și diaconul Nicolae a fost bătut și chinuit cumplit; fiind mai plăpând, a făcut infarct. Starețul Rafael a fost omorât în chip sălbatic, fiind tăiat cu fierăstrăul prin gură. Aceasta s-a petrecut în marțea luminată. Atunci au ars și făclii mai mici: Rafael, prunc de 11 luni, copilul primarului, a fost smuls de turci din brațele mamei sale și călcat în picioare. Și sora lui, Irina, care avea doar 12 ani a avut de pătimit: mai întâi, turcii i-au tăiat o mână pe care au aruncat-o în fața părinților ei, nădăjduind că vor scoate de la ei ceva despre răscoală.

Apoi chinuitorii i-au deschis gura fetei și i-au turnat apă clocotită. În cele din urmă au ars-o de vie într-un vas mare de lut.

Acest vas al muceniciei se află astăzi în mănăstirea de pe colina Karyes. Maria, mama Irinei, a fost ținută legată de un copac; din cauza suferințelor a făcut stop cardiac.

Meniu de navigare

Elena, o fetiță orfană de 15 ani, care era în grija primarului, a fost și ea chinuită și ucisă. Vasile, primarul, tatăl Irinei, a fost torturat și înjunghiat. Teodor, învățătorul satului, a fost chinuit îndelung, iar la sfârșit, decapitat și capul i-a fost pus între picioare.

ziua din urmă saint dating site

Așa au fost găsite sfintele lui moaște. După ce au săvârșit îngrozitoarele crime, turcii au aruncat mănăstirea în aer. În noaptea următoare, câțiva creștini din sat, împreună cu un preot bătrân, au îngropat trupurile mucenicilor.

Pe Sf. Rafael l-au înmormântat înăuntrul bisericii dărâmate, iar pe ceilalți, în curte. La plinirea vremii A fost voia Domnului ca sfintele moaște să fie aflate după aproape de ani, iar descoperirea lor să se facă chiar sub îndrumarea sfinților mucenici. Ei s-au arătat în vise sau vedenii unor oameni credincioși cărora le-au descoperit mucenicia lor, dar și unde trebuiau să sape ca să găsească urme ale sfintei mănăstiri.

Dintre obiectele descoperite se pot aminti: un engolpion înfățișând pe Hristos Pantocrator, care a fost găsit sub pardoseala vechii biserici, și o pecete patriarhală, cu icoana Maicii Domnului pe o parte și icoana Arhanghelului Mihail pe cealaltă parte, descoperită în mormântul Sf.

Ascultarea Creștinii care s-au învrednicit să fie unelte ale tainei de pe colina Karyes au fost oameni cu multă credință și smerenie. Ei au înțeles că sfinții sunt înaintașii noștri și călăuzele noastre spre Hristos. Acestor oameni le-a fost încercată credința și ascultarea, pentru că, însfinții le-au cerut credincioșilor să dărâme biserica pe care cu atâta dragoste și efort o zidiseră cu numai doi ani înainte.

Cum să dărâme biserica în care atâtea minuni se petrecuseră? Nu este oare înșelare de la cel viclean? Acestea și alte întrebări frământau clerul și credincioșii. Decizia întârzia. Dărâmarea bisericii Între ianuarie și aprilieînsăși Maica Domnului, Împărăteasa cerului și a pământului, s-a arătat în vis mai multor persoane care se străduiseră pentru construcția bisericii.

Luptaseră cu autoritățile, înfruntaseră împotrivirea necredincioșilo r, dar dragostea lor se opunea ascultării. Toți ziua din urmă saint dating site că este vorba despre icoana Maicii Domnului.

Traducere "Sfîntului" în engleză

La 5 mai s-a făcut ultima priveghere în mica bisericuță de pe colina Karyes; s-au cântat diferite tropare, paraclisul și acatistul Maicii Domnului. La miezul nopții s-au auzit multe zgomote înăbușite, biserica s-a zguduit în întregime, iar de undeva de sub altar se auzea foarte clar un plâns îndurerat ca de copil.

În timp ce această bisericuță se dărâma, alături s-a ridicat alta din lemn.

ziua din urmă saint dating site

Rugăciunea nu trebuia întreruptă. Săpăturile făcute exact în locul indicat în vise de Sf. Muceniță Irina au condus la descoperirea unei icoane din aur cu Preaslăvitul chip al lui Iisus Pantocrator.

De pe acest engolpion, chipul Mântuitorului emană în jurul lui atâta bunătate, atâta lumină și iertare! Alte făclii vii Sf.